Trolldrycker

Trolldrycker är magisk föda, antingen fast, dryck, pulver eller till och med ångor, som genom förtäring eller inandning (eller annat sätt att få in det i kroppen) aktiverar en besvärjelse. Det kan vara allt från ett magiskt gift till ett kärlekens doftljus till en glömskebringande skorpa till eldpulver.

Skapas med hjälp av alkemi.

Trolldrycker

Kampanj i Jönköping Petter