Sindri

Sindri, son av Tullirr var en simpel jordbrukare i Oddby, såsom hans föräldrar varit före honom. Han son Odurr var den sista sonen i släktet som förde traditionen vidare.

Sindri

Kampanj i Jönköping Skedberg