Grönskans stav

Grönskans stav är en relativt vanlig artefakt och utsöndrar långsamt magi som stimulerar tillväxt. Detta kan användas av bönder för att snabbare odla grödor. Det är även vanligt att bondfamiljer sätter ut vanliga stavar för att kunna skryta för grannarna.

Grönskans stav

Kampanj i Jönköping Petter