alkemi

Alkemi är den magiska processen som används för att skapa magiska föremål. För att utföra alkemi krävs dels kunskapen, den magiska förmågan, ett laboratorie och en mängd olika preparat. Ofta utnyttjas de magiska energierna som samlas i vissa ämnen eller i vissa magiska djur och plantor. Att införskaffa dessa preparat kan vara mycket lönsamt men mycket farligt, och är något som många jägare i Ringbergen ägnar sig åt.
Det finns några olika kategorier av magiska föremål:
artefakter
Trolldrycker
Bundna besvärjelser

alkemi

Kampanj i Jönköping Petter