Stipas blad

Stipas blad är ett legendariskt svärd som smiddes av dvärgiska smeder i Emont. Det skapades för hundratals år sen och användes av en av fjällfolken som arbetade för Kunor. Svärdet sägs ha dräpt ett flertal högre drakar och ska besitta extremt kraftfull magi. Svärdet försvann i slutet på kriget och har inte synts till sedan dess.

Stipas blad

Kampanj i Jönköping Petter