stenen

En liten kula som verkar bestå av två delar. Ett yttre lager av något lent och genomskinligt, kanske glas, men det är genomskinligare och lenare, och i mitten en vit kula. Zebel påstår att kulan är ett religiöst föremål som är mycket viktigt för honom.

stenen

Kampanj i Jönköping Petter