Askur

Namn: Askur, son av Halldór
Ålder: 24
Kön: Man
Yrke: Jägare
Hemland: Ringbergen

Askur har ett härjat förflutet och har varit med om mycket. Ofta verkar han försöka dränka sina sorger och tappa bort sina minnen i den grumliga spriten eller söker lycka bland glädjeflickorna i Hemitia. Ibland pratar han fördömande om sin syster på fyllan och beskriver ingående hur han ska döda henna och få henne att lida så som hon fått honom att lida.

Askur

Kampanj i Jönköping Skedberg