Kampanj i Jönköping

Promöte

Här kommer det att föras log om det mesta som händer. Jag kommer lägga upp en kort sammanfattning om vad ni har gjort på det senaste mötet. Än en gång, såvida det är någon kvar efter första omgången.

Comments

Petter

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.