Kampanj i Jönköping

Andra omgången

Andra omgången började med att alla fick sätta hårda värden/stats på sina karaktärer, helt enkelt därför att få mer konkreta bevis på att rollspersonerna kan påverka värden och för att få in ett slumpmoment i spelandet. Detta tog någon timme och ytterligare. Därefter drog själva spelandet igång, men varade bara några timmar. Det som hände var mest insamlande av information. Askur fick reda på saker om sin syster, Yrska och gruppen fick reda på att hon var posterad tillsammans med ett par hundra soldater och började samla ihop legoknektar. Dom mötte en person som påstods sig ha kontakt med Lijebbs Armé och Askur betalade 100 GPE (Generella Penga-Enheter) eller silver om man nu vill kalla dom det. Dessutom mötte dom en man ur tempelgardet som upplyste dom om att kulan faktiskt är ett religiöst föremål och verkade vilja att den inte skulle hamna i fel händer och frågade kort ut rollpersonerna om Zebel. I övrigt sprang Gruppen mest runt och gjorde småärenden och lärde känna varandra.

Comments

Petter

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.